پزشکان ومشاوران در پزشکت شماره نظام پزشکی دارند؟

بله تمامی پزشکان و مشاوران دارای جواز فعالیتی مانند: شماره نظام پزشکی و … مورد تایید پزشکت می باشند.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .