هزینه مشاوره برچه مبنایی محاسبه شده است؟

هزینه مشاوره برحسب تعرفه های نظام پزشکی محاسبه شده  است.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .