هزینه تلفن برچه مبنایی محاسبه می شود؟

هیچ گونه هزینه اضافی به روی قبض اعمال نمی‌شود. محاسبه هزینه براساس ترافیک داخلی می‌باشد.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .