تسویه هزینه برای پزشکان به چه صورت میباشد؟

درخواست تسویه حساب تنها به شماره حساب شخص صاحب حساب با تایید هویت، هر 24 ساعت یک بار انجام خواهد شد.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .