ایا پزشکت در فضا های مجازی هم فعالیت دارد؟

بله، شما می‌توانید با نام Pezeshket در فضای مجازی ما را دنبال فرمایید.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .