پزشکت چیست؟

پزشک و مشاوران میبایست حتما 1 دقیقه قبل از شروع مشاوره حاضر باشند و در صورت عدم حضور آنها، سیستم مشاوره را پس از 1 دقیقه لغو و هزینه را به کاربر عودت می‌دهد.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .