پزشکت چیست؟

درصورتی که کاربر در زمان مشخص حضور نداشت مشاور پس از 2 دقیقه میتواند پایان مشاوره خود را به دلیل عدم حضور کاربر اعلام کند و کل هزینه مشاوره را دریافت نماید.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .