اگر ازمشاوره ناراضی بودم به چه طریقی ارجاع بدم؟

در صورت نارضایتی از مشاوره شما می توانید به پشتیبانی مشکل خود را گزارش دهیدتا توسط کارشناسان موردبررسی قرارمی گیرد و نتیجه خدمتتان اعلام می گردد.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .