ازچه روش هایی میتوان با پشتیبانی ارتباط برقرار کرد؟

شما می توانید داخل اپلیکیشن و سایت پزشکت به صورت تیکت با پشتیبانی در ارتباط باشید.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .