آیا محدودیت بانکی برای شارژحساب کاربری وجود دارد؟

خیر، شما می توانید با هر کارت بانکی حساب کاربری خود را شارژ فرمایید.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .