آیا آیا امکان کنسل کردن وقت قبلی برای پزشکان وجود دارد؟

پزشک و مشاور میتواند به صلاح دید خود ویزیت با تعیین وقت قبلی را در هر زمان لغو کند ولی این عمل باعث امتیاز منفی در محاسبات سامانه برای آن پزشک یا مشاور خواهد شد.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .