امکان تغییر روز یا ساعت رزو امکان پذیر میباشد؟

در صورت انتخاب روز و ساعت اشتباه، مسئولیت بر عهده خود کاربر است و امکان اصلاح وجود ندارد.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .