مفیدترین حبوبات را بشناسید. مفیدترین حبوبات،حبوباتی هستند که منبع غنی فیبر و ویتامین های گروه Bو همچنین جایگزینی عالی برای گوشت به عنوان منبع پروتئین گیاهخواری محسوب می شوند. حبوبات، میوه یا دانه خانواده ای از گیاهان به نام Fabaceae…

خواندن بیشتر


نتایج کاذب آزمایش کرونا نتایج کاذب آزمایش کرونا، به مورادی اشاره دارد که فرد علائمی از بیماری کرونا را تجربه می کند اما نتیجه آزمایش آن منفی است. این در حالی است که باید در هنگامی که علائم COVID-19 در…

خواندن بیشتر