بهبود هوش هیجانی همان اندازه که توانایی فکری شما در خوشبختی و موفقیت تان تاثیر و اهمیت دارد، هوش هیجانی هم می تواند در زندگی شما تاثیر گذار و مهم باشد. پس بهتر است راهکارهای بهبود هوش هیجانی خود را…

خواندن بیشتر


بارداری مولی بارداری مولی که به مول هیداتی فرم یا بچه خواره نیز معروف است یک عارضه نادر از بارداری می باشد که با رشد غیرطبیعی تروفوبلاست ها مشخص می شود. تروفوبلاست ها، سلول هایی هستند که به طور معمول…

خواندن بیشتر